Częste opóźnienia pociągów pkp: jak sobie z nimi radzić?

W dzisiejszych czasach niestety opóźnienia w podróżach kolejowych są na porządku dziennym. Jak jednak radzi sobie z nimi PKP? Czy da się uniknąć czekania na peronie? Zapraszamy do lektury.

PKP kolejne opóźnienia

Pociągi PKP od lat borykają się z kłopotami technicznymi oraz opóźnieniami, które powodują niezadowolenie wielu podróżnych. Niestety, sytuacja ta nie ulega poprawie i wciąż słyszymy o kolejnych spóźnieniach. Często przypadki te wynikają z awarii sprzętu lub uszkodzeń torów, jednak wiele osób zarzuca PKP brak profesjonalizmu oraz zaniedbania w zakresie utrzymania infrastruktury.

Oprócz negatywnych skutków dla pasażerów pojawiają się także konsekwencje finansowe – choćby na przykładzie pociągów długodystansowych, których opóźnienia przekraczają 60 minut.

W takiej sytuacji przysługuje im zwrot części kosztów biletu lub pełen zwrot taryfy jeśli klient rezygnuje z podróży.

Wydłużanie czasu przejazdu nie tylko wpływa więc na wygodę pasażerów, lecz również generuje dodatkowe koszty dla firmy.

PKP kolejne opóźnienia

Skandaliczna punktualność PKP

Od lat kłopoty z opóźnieniami w polskiej kolejności nie schodzą z czołówek tematów na forum publicznym. Rodacy narzekają na nie tylko w licznych anegdotach, ale także coraz częściej informacja o setkach ludzi biorących udział w wydarzeniach biznesowych lub prywatnych, które ze względu na pociągówe opóźnienia prowadzą do straconych szans i zawiedzionych nadziei. Niestety spowolnienia są tu już „na porządku dziennym”, zdarzają się tak często, że jesteśmy oswojeni z tą sytuację i produkujemy żarty na jej temat.

Część użytkowników kolei narzeka też na brak komunikacji ze strony PKP i ich przedstawicieli.

Nie można uzyskać rzetelnej informacji odnośnie stanu pociągu, przewidywanego czasu opóźnień czy uzyskiwanych zwrotów kosztów.

W przypadku np. wszelkich problemów natury technicznej,pomoc danej przez PKP upływa pokrętne gabinety telefoniczne a jej wynik nigdy nie jest dla klienta satysfakcjonujący. Znacznie łatwiej skontaktować się dzisiaj u dorastającego człowieka lub firmę międzykontynentalnoicz Mimo to wiele osób trzyma się jeszcze zdania „Zaraz zostanę kopem” i czeka na kolejny pociąg.

Pasażerowie zniecierpliwieni opóźnieniami PKP

Wielu pasażerów jest zniecierpliwionych opóźnieniami PKP. Częste problemy z punktualnością pociągów stwarzają nie tylko zagrożenie dla zaplanowanych podróży, ale też obniżają poziom zaufania do przewoźnika. Coraz więcej osób decyduje się na rezygnację z wyjazdów ze względu na niską jakość obsługi oraz brak pewności, czy uda im się dotrzeć na czas.

Problem dotyczy zarówno krajowych linii kolejowych, jak i międzynarodowej komunikacji eurocity. Wysokie koszty biletów w połączeniu z niemożliwością dotarcia do celu podróży o odpowiednim czasie sprawiają, że wiele osób szuka alternatywnych sposobów transportu. Konieczne są pilne działania ze strony władz PKP mające na celu poprawienie sytuacji i zapewnienie wysokiego standardu usług dla swoich klientów.

Pasażerowie zniecierpliwieni opóźnieniami PKP

Niepocieszające wyniki punktualności kolei

Koleje w Polsce już od dawna borykają się z problemem opóźnień. Statystyki pokazują, że niestety sytuacja w ciągu ostatnich kilku lat wcale się nie poprawiła, a wręcz przeciwnie. Według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego z 2020 roku jedynie 60% pociągów osobowych w Polsce odjeżdża punktualnie! Zdecydowanie wyższy poziom opóźnień notowany jest na liniach dalekobieżnych – tutaj już tylko co drugi pociąg przyjeżdża na czas. Warto podkreślić, że wskaźnik ten uwzględnia opóźnienia powyżej pięciu minut.

Nie trudno sobie wyobrazić skutki takiego stanu rzeczy dla pasażerów korzystających z kolei.

Regularne spóźnienia sprawiają, że wiele osób na stałe rezygnuje z podróżowania pociągiem i szuka alternatywnych rozwiązań – często znacznie droższych.

Opóźnienia wpływają także negatywnie na pracowników – osoby dojeżdżające do pracy koleją muszą planować swoje zlecenia z wyprzedzeniem, aby uniknąć konsekwencji wynikających z codziennych niedogodności.

PKP wciąż zmaga się z problemem spóźnień

<br /> PKP opóźnienia<br />

Zwłaszcza w sezonie letnim, gdy liczba podróżnych na stacjach kolejowych znacznie wzrasta, spóźnienie pociągu jest nie lada kłopotem dla przewoźnika. PKP zawsze miało problem z utrzymaniem punktualności rozkładu jazdy i niestety nic się nie zmieniło. Choć do poprawy sytuacji przyczynia się coraz lepszy tabor oraz wybudowanie nowych linii – to niestety większość pasażerów ciągle narzeka na opóźnione czyli po prostu spóźniające się składy.

Oprócz faktu, że być może trzeba będzie szybciej rozbudowywać sieć kolejową i inwestować w szybsze połączenia między ważnymi miastami Polski, potrzebne są także rozwiązania pozwalające na sprawniejszą organizację ruchu kolejowego.

Wartościowym pomysłem byłoby udostępnienie aplikacji mobilnej pociągowej np.

ze sterowaniem aktualną lokalizacją każdego kursującego składu czy też oferty od razu pokazującej planowe jak również dokładne przyjście określonego pociągu. Takie pomysły można by wprowadzić jako część specjalnej platformy elektronicznej, która umożliwiałaby zarówno zakup biletów online jak również zdalny monitoring ruchu kolejowego.PKP wciąż zmaga się z problemem spóźnień

Podsumowanie

Po przeanalizowaniu danych i informacji na temat opóźnień pociągów PKP w ostatnim czasie, można stwierdzić, że problem ten jest nadal aktualny i dotyka zarówno podróżnych korzystających z komunikacji kolejowej codziennie, jak i turystów. Najczęstszymi przyczynami opóźnień są: problemy techniczne, awarie oraz trudne warunki atmosferyczne. Niestety, pomimo wprowadzanych zmian w organizacji pracy kolei oraz modernizacji infrastruktury ciągle dochodzi do sytuacji, w których pociągi spóźniają się znacznie lub nawet nie kursują. Sytuacja ta wymaga dalszych działań ze strony PKP oraz inwestycji w poprawienie stanu technicznego taboru i sieci linii kolejowych.

Częste opóźnienia pociągów pkp: jak sobie z nimi radzić? – FAQ

Jakie są najczęstsze przyczyny opóźnień pociągów w Polsce?

Najczęstszymi przyczynami opóźnień pociągów w Polsce są awarie techniczne, problemy z prowadzeniem ruchu kolejowego oraz niekorzystne warunki atmosferyczne.

Czy PKP informuje pasażerów o opóźnieniach?

Tak, PKP powinno na bieżąco informować pasażerów o wszelkich występujących opóźnieniach lub zmianach planowanych tras. Informacje te można znaleźć na tablicach czasu rzeczywistego, a także na stronie internetowej przewoźnika.

Czy pasażerowie mogą ubiegać się o zwrot kosztów biletów w przypadku opóźnień?

Tak, pasażerowie mają prawo do ubiegania się o zwrot kosztów biletów w przypadku opóźnień lub odwołania pociągu. Wymagane jest jednak okazanie wszystkich dokumentów potwierdzających zakup oraz przewozy kolejowe.

Co to jest gwarancja transportu i jak działa w przypadku opóźnień pociągów?

Gwarancja transportu to system zabezpieczeń wynikający z Ustawy Prawo Kolejowe z 2018 roku, który ma na celu chronić interesy podróżnych. W przypadku opóźnień powyżej 60 minut, pasażerowie mają prawo do zwrotu części lub całości kosztów biletu.

Czy można zgłosić reklamację w przypadku opóźnień pociągów?

Tak, każdy pasażer ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku niedotrzymania standardów przewozu kolejowego, w tym wypadkach opóźnień i odwołań pociągów. Reklamacje należy składać bezpośrednio do przewoźnika, a decyzja o ich rozpatrzeniu powinna zostać podjęta w przeciągu 30 dni od daty jej wpływu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.