Rewolucja w przepisach budowlanych – najważniejsze zmiany

Nowelizacja prawa budowlanego to szczególnie istotne wydarzenie dla inwestorów i architektów. Poznaj najważniejsze zmiany, które wpłyną na proces podejmowania decyzji w budownictwie!

Większe surowce budowlane

Ceny materiałów budowlanych od lat rosną, ale do tej pory tylko nieliczne z nich były uznawane za strategiczne surowce budowlane. Od niedawna sytuacja się zmienia – wraz ze zmianami w prawie budowlanym, wprowadzonymi 14 czerwca 2021 roku, na listę strategicznych surowców budowlanych zostają dodane m. in. kruszywa naturalne i sztuczne, a także drewno. Co to oznacza dla inwestorów? Konieczność dostosowania się do nowych regulacji oraz poszukiwanie alternatywnych źródeł materiałów.

Dodanie konkretnych surowców do listy strategicznych umożliwi rządowi lepszą kontrolę nad ich wydobyciem, produkcją i dystrybucją. Celem jest zapewnienie stabilizacji cen tych surowców oraz sprawnego działania rynku budowlanego jako całości. Niemniej jednak zmiana ta może mieć negatywne skutki dla firm zajmujących się produkcją tych surowców – ich obowiązkiem będzie poddanie produktów procedurze kwalifikacyjnej przed wprowadzeniem ich na rynek.

Jednocześnie wiele branżowych organizacji ostrzega przed możliwością utrudnienia dostępności niektórych surowców.

Większe surowce budowlane

Nowe przepisy dot zabezpieczeń

Nowe przepisy dotyczące zabezpieczeń w prawie budowlanym stanowią ważną zmianę dla branży budowlanej. Od 2021 roku wprowadzono szereg wymagań, które firmy wykonawcze muszą spełnić podczas realizacji projektów budowlanych. Wśród kluczowych zmian należy wymienić obowiązek stosowania europiecek oraz ulepszony system kontroli betonu i stali.

Dodatkowo, nowe przepisy nakładają na wykonawców obowiązek przeprowadzenia szczegółowych zabiegów zabezpieczających przed możliwymi zagrożeniami na placu budowy. Dla przykładu, każda osoba przebywając na terenie budowy powinna być wyposażona w odpowiednie kaski ochronne oraz buty robocze zapewniające bezpieczeństwo.

Więcej kontroli jakości

Ostatnie zmiany w prawie budowlanym przyczyniły się do większej kontroli jakości wykonywania robót budowlanych. Dotychczas kontrola ta była zarezerwowana dla architektów i project managerów, którzy odpowiadali za nadzór nad całym projektem budowlanym. Jednakże, teraz wskutek wprowadzenia nowych przepisów władze państwowe również będą zgłębiać kwestie takie jak jakość materiałów, skutki stosowania nieodpowiednich technologii lub sposobu organizacji pracy na placach budowy.

Konsekwencją tych zmian jest mniej miejsca na fałszowanie danych oraz oszukańcze praktyki ze strony pracodawców. Warto jednak pamiętać o tym, że zwiększenie liczby kontroli będzie wymagało dodatkowych kosztów finansowych i czasowych dla przedsiębiorstw budowlanych. Niemniej jednak należy traktować te zmiany jako korzystne posunięcie, ponieważ skoro specjalna grupa ludzi będzie monitorować procesy związane z inwestycjami, to wszelkie nieprawidłowości zostaną szybciej wykryte a ostre reperkusje za nieuczciwe postępowanie będą bardziej sprawiedliwie wymierzone.

Innowacje techniczne umożliwiające zmniejszenie kosztów

W obliczu stale rosnących kosztów budowy oraz konieczności przestrzegania coraz bardziej restrykcyjnych norm ekologicznych, inwestorzy oraz wykonawcy szukają nowych rozwiązań w zakresie technologii i materiałów budowlanych.

W odpowiedzi na te potrzeby, prawo budowlane dostosowuje się do postępującej digitalizacji i wprowadza zmiany pozwalające na większą swobodę wykorzystywania innowacyjnych rozwiązań.

Jednym z takich rozwiązań jest stosowanie dronów w kontroli jakości robót budowlanych czy monitoringu realizacji projektu. Dzięki temu możliwe jest szybsze wykrycie błędów czy przypadków niedociągnięć, co skutkuje skróceniem czasu pracy nad projektem i zmniejszeniem kosztów naprawy ewentualnych usterek. Kolejną propozycją są nowoczesne materiały izolacyjne o lepszych parametrach cieplno-akustycznych, a jednocześnie tańsze i ekologiczne. Przykładowo, popularność zyskują płyty wykonane z ubijanego korka lub konopii indyjskich – doskonale izolują przed hałasem i temperaturą bez generowania szkodliwych dla środowiska odpadów.

Ułatwienia w procedurach inwestycyjnych

Od 19 sierpnia 2020 roku weszły w życie zmiany w prawie budowlanym, które wprowadzają ułatwienia w procedurach inwestycyjnych.

Jednym z najważniejszych nowych przepisów jest obniżenie progu powierzchni mieszkalnej zwolnionej z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę.

Dotychczas maksymalna powierzchnia takiego mieszkania wynosiła 35 mkw. , jednak dzięki nowelizacji ta liczba została podwyższona do 50 mkw. To oznacza, że osoby planujące budowę mniejszego lokum lub chcące rozbudować już istniejące, nie będą musiały przeprowadzać skomplikowanej i czasochłonnej procedury uzyskiwania pozwolenia.

Kolejną korzystną dla inwestorów zmianą jest skrócenie terminu wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę. Od teraz organ administracyjny będzie miał na to 30 dni roboczych zamiast dotychczasowych 60 dni roboczych. Co więcej, jeśli przez ten czas nie zostanie podjęte żadne działanie ze strony urzędnika – np. brak pisemnej informacji o wymaganych dokumentach – inwestor będzie mógł rozpocząć swoją inwestycję bez konieczności czekania na oficjalne potwierdzenie pozwoleń.

Podsumowanie

Wraz z nowelizacją prawa budowlanego wprowadzono szereg istotnych zmian, które mają na celu uproszczenie i usprawnienie procesów budowlanych. Zmiana wymagań formalnych, ułatwienia w uzyskiwaniu pozwolenia na budowę oraz większa kontrola nad wykonywanymi pracami to tylko niektóre z innowacji. Nowelizacja ma przede wszystkim na celu dostosowanie polskiego prawa budowlanego do wymogów unijnych, dzięki czemu procesy te będą bardziej przejrzyste i skuteczne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.