Czym jest audyt energetyczny przedsiębiorstw? Poprawa efektywności energetycznej firmy

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa to diagnostyczna ocena zużycia energii w przedsiębiorstwie w celu zidentyfikowania obszarów, w których energia jest marnotrawiona oraz tego, jak można to marnotrawstwo wyeliminować lub jakie procesy zoptymalizować. Audyt taki powinien być przeprowadzony przez niezależny podmiot, posiadający doświadczenie i wiedzę w zakresie przeprowadzania takich audytów. Nigdy nie jest za późno na monitorowanie zużycia energii w firmie. Po przeprowadzeniu audytu energetycznego będziemy wiedzieć, ile kosztuje produkcja i zużycie energii oraz jakie projekty pomogą zmniejszyć te koszty. Element finansowy jest ważny, ale nie najważniejszy! Audyt energetyczny przeprowadzony przez akredytowanych inżynierów pozwoli wywiązać się z obowiązków środowiskowych.

Jak wygląda przeprowadzenie audytu energetycznego przedsiębiorstwa? 

Audyt energetyczny to systematyczne podejście do zmniejszenia wpływu firmy na środowisko. Wiele firm ma prawne zobowiązania, jeśli chodzi o raportowanie emisji CO2, co sprawiło, że coraz ważniejsze jest dla nich monitorowanie zużycia energii i jej wpływu na środowisko. Skutecznym sposobem na to jest audyt energetyczny, który da obraz ogólnego zużycia energii, na którym możemy skupić dalsze wysiłki, jeśli to konieczne. Pomoże on również w zarządzaniu ryzykiem w działalności operacyjnej i konserwacji zapobiegawczej. Audyt energetyczny jest diagnozą zużycia energii w przedsiębiorstwie i stanowi część ciągłych działań zmierzających do poprawy jego efektywności. Proces audytu analizuje i opisuje obecną sytuację, identyfikuje potencjalne oszczędności, określa najlepszą strategię inwestycyjną i zaleca środki mające na celu zmniejszenie kosztów energii. Celem audytu energetycznego jest wygenerowanie opłacalnych planów oszczędzania energii, które doprowadzą do ulepszeń operacyjnych i optymalizacji działania poprzez lepszą praktykę zarządzania. Wyniki są następnie wykorzystywane jako podstawa do decyzji, które procesy/systemy powinny być badane lub ulepszane w następnej kolejności.

Wykrycie strat w zużyciu energii jest jednym z podstawowych celów audytu energetycznego. Do tego celu wykorzystuje się urządzenia techniczne (kamera na podczerwień, kamera cyfrowa lub inne urządzenia), które służą do wykrywania wad urządzeń i sprzętu, które wpływają na ich prawidłowe funkcjonowanie, zwiększając tym samym zużycie do niepotrzebnego poziomu. Metoda wykrywania usterek pozwala określić, które z nich mogły być spowodowane niewłaściwymi warunkami montażu lub wadliwymi cięciami na budowie. Każda firma powinna przeprowadzić audyt energetyczny. Warto go wykonać, ponieważ pozwala on określić możliwe przedsięwzięcia mające na celu zmniejszenie zużycia energii, a następnie podjąć decyzję o ich realizacji.

Identyfikacja możliwych do wdrożenia działań służących poprawie efektywności energetycznej

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa to proces mający na celu przeprowadzenie szczegółowych i potwierdzonych obliczeń dotyczących proponowanych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej oraz dostarczenie informacji o potencjalnych oszczędnościach energii.

Prawidłowo przeprowadzony audyt energetyczny pozwoli przedsiębiorcom wywiązać się ze swoich obowiązków, a jednocześnie zmniejszyć zużycie energii w firmie. Również rzetelnie przeprowadzony audyt energetyczny pozwoli lepiej zrozumieć możliwości oszczędzania energii, co umożliwi podjęcie bardziej świadomych decyzji w tym zakresie. Opłacalna inwestycja w tym zakresie doprowadzi nie tylko do obniżenia kosztów za energię cieplną i elektryczną, ale także stworzy korzystniejsze warunki do inwestowania w działalność.

Przeprowadzenie audytu efektywności energetycznej w firmie pozwoli zaoszczędzić pieniądze i przyczyni się do efektywnego zarządzania zasobami. Efektywność energetyczna budynków biurowych ma również pozytywny wpływ na wizerunek firmy, ponieważ wskazuje, że firma jest świadoma ekologicznie i bierze pod uwagę interesy swoich klientów i pracowników.

Artykuł powstał przy współpracy z https://exergy.pl – firmą świadczącą usługi z zakresu poprawy efektywności energetycznej oraz działań na rzecz ochrony środowiska i klimatu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.