Odsetki ustawowe – Co to jest i jakie są ich zasady?

Odsetki ustawowe są często wymieniane w kontekście rozliczeń finansowych oraz umów cywilnoprawnych. Nie każdy jednak wie, co to dokładnie są oraz jakie zasady nimi rządzą. W tym artykule przyjrzymy się bliżej odsetkom ustawowym, omówimy ich definicję, zasady oraz wyjaśnimy, jakie są ich rodzaje.

Definicja odsetek ustawowych

Odsetki ustawowe są to kwoty, jakie wierzyciel może żądać od dłużnika za opóźnienie w spłacie zadłużenia. Ich wysokość określa ustawa, co oznacza, że jest ona taka sama dla wszystkich dłużników.

Zasady naliczania odsetek ustawowych

Wysokość odsetek ustawowych

Odsetki ustawowe są określane co pół roku przez Ministra Sprawiedliwości. W 2021 roku wynoszą 8%.

Moment rozpoczęcia naliczania odsetek ustawowych

Naliczanie odsetek ustawowych rozpoczyna się od dnia, w którym upłynął termin płatności, a nie od dnia, w którym powstało zobowiązanie.

Moment zapłaty odsetek ustawowych

Odsetki ustawowe powinny zostać zapłacone wraz z całością zadłużenia.

Odsetki ustawowe a umowa

Jeżeli w umowie strony określiły wyższą stawkę odsetek, niż ta określona przez ustawę, to wierzyciel ma prawo do żądania wyższych odsetek.

Rodzaje odsetek ustawowych

Odsetki ustawowe karne

Odsetki ustawowe karne są nakładane na osobę, która naruszyła ustawę, np. przepisy o ochronie danych osobowych. Ich wysokość jest określana w ustawie, która reguluje daną kwestię.

Odsetki ustawowe za opóźnienie w spłacie zobowiązania

Odsetki ustawowe za opóźnienie w spłacie zobowiązania są naliczane w przypadku, gdy dłużnik nie zapłacił w terminie.

Podsumowanie

Odsetki ustawowe to pewnego rodzaju sankcja finansowa nakładana na osoby, które nie płacą swoich zobowiązań w terminie. Ich wysokość jest określana przez ustawę i wynosi w 2021 roku 8%.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.